Hiển thị các bài đăng có nhãn báo giá ngói đồng tâm 2019. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn báo giá ngói đồng tâm 2019. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

BẢNG GIÁ NGÓI LỢP ĐỒNG TÂM NĂM 2019


STTCHI TIẾTĐƠN VỊ TÍNHĐƠN GIÁ NGÓI 1 MÀUĐƠN GIÁ NGÓI 2 MÀU
1NGÓI LỢPVIÊN10.800 vnđ12.200
2NÓC/RÌAVIÊNLIÊN HỆLIÊN HỆ
3CUỐI NÓC/RÌA/MÁIVIÊNLIÊN HỆLIÊN HỆ
4SƠNKG200.000250.000
6VÍTCON500500